«Αποφάσεις 4ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-04-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 4η/29-04-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 67/2020)

2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 1η, 2η και 3 μηνιαία κατανομή) – κατανομή πίστωσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 1η, 2η και 3 μηνιαία κατανομή) – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 68/2020)

3. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
(Αριθμ. απόφασης 69/2020)

4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
(Αριθμ. απόφασης 70/2020)

5. Λήψη απόφασης απαλλαγής από δημοτικά τέλη (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων) των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης απαλλαγής από δημοτικά τέλη (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων) των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).
(Αριθμ. απόφασης 71/2020)

6. Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).
(Αριθμ. απόφασης 72/2020)

7. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και μισθωτών επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 ΦΕΚ 55Α/2020).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και μισθωτών επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 ΦΕΚ 55Α/2020).
(Αριθμ. απόφασης 73/2020)

8. Καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 74/2020)

9. Τροποποίηση 236/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση 236/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Αριθμ. απόφασης 75/2020)

10. Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μυροφύλλου για απομάκρυνση τσίγκινης παράγκας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απομάκρυνση τσίγκινης παράγκας στην Κοινότητα Μυροφύλλου.
(Αριθμ. απόφασης 76/2020)

11. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 77/2020)

12. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή αίτησης Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης στην Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
(Αριθμ. απόφασης 78/2020)

13. Αίτηση Αγγέλη Αθανασίου για μείωση μισθώματος τουριστικού περιπτέρου στην Κοινότητα Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή αίτησης Αγγέλη Αθανασίου για μείωση μισθώματος τουριστικού περιπτέρου στην Κοινότητα Παραποτάμου στην Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
(Αριθμ. απόφασης 79/2020)

14. Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας, μισθώτριας δημοτικού διαμερίσματος για παράταση μισθωτήριας σύμβασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κοζώνη Σταυρούλας, μισθώτριας δημοτικού διαμερίσματος για παράταση μισθωτήριας σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 80/2020)

15. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας».
(Αριθμ. απόφασης 81/2020)

16. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας».
(Αριθμ. απόφασης 82/2020)

 

Πύλη, 30 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος