18 Απρ 2024 17:03

«Αποφάσεις 2ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (25-02-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 2η/25-02-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
(Αριθμ. απόφασης 26/2020)

2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά το Δήμο Πύλης, τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά το Δήμο Πύλης, τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
(Αριθμ. απόφασης 27/2020)

3. Αποδοχή α’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή α’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 28/2020)

4. Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.).
(Αριθμ. απόφασης 29/2020)

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σε ποινική υπόθεση «ENERGA και HELLAS POWER».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου σε ποινική υπόθεση «ENERGA και HELLAS POWER».
(Αριθμ. απόφασης 30/2020)

6. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα για ίδρυση και λειτουργία μουσικής σχολής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. για ίδρυση και λειτουργία μουσικής σχολής
(Αριθμ. απόφασης 31/2020)

7. Αποτίμηση των εκτελεσθεισών εργασιών από την πρώην μισθώτρια, Κανδύλη Αικατερίνη, στο τουριστικό περίπτερο Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την αποτίμηση των εκτελεσθεισών εργασιών από την πρώην μισθώτρια, Κανδύλη Αικατερίνη, στο τουριστικό περίπτερο Παραποτάμου, την έγκριση δαπανών και τον συμψηφισμό τους με οφειλές της προς το Δήμο.
(Αριθμ. απόφασης 32/2020)

8. Αίτηση Σπαθή Μαρίας του Βασιλείου σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Σπαθή Μαρίας και τη λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου
(Αριθμ. απόφασης 33/2020)

9. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 34/2020)

10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 35/2020)

11. Αίτηση Τάμπου Κωνσταντίνου για μίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης Τάμπου Κωνσταντίνου για μίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 36/2020)

12. Αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για μακροχρόνια μίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 37/2020)

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για συμμετοχή στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για συμμετοχή στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.
(Αριθμ. απόφασης 38/2020)

14. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2014 – 2020 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2014 – 2020 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 39/2020)

15. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2019 και τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2020 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2019 και τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2020 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 40/2020)

16. Διαπίστωση αναγκαιότητας ονομασίας οδών, πλατειών Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη διαπίστωση αναγκαιότητας ονομασίας οδών, πλατειών Κοινότητας Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 41/2020)

17. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 42/2020)

18. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης και διαχείρισης αμιάντου στην κοίτη του Πορταϊκού ποταμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης και διαχείρισης αμιάντου στην κοίτη του Πορταϊκού ποταμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 43/2020)

19. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της πλατείας Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με θέμα : «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τον χαρακτηρισμό της πλατείας Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με θέμα : «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
(Αριθμ. απόφασης 44/2020)

20. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 45/2020)

21. Παραλαβή μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την παραλαβή μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων.
(Αριθμ. απόφασης 46/2020)

22. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.
(Αριθμ. απόφασης 47/2020)

23. Υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
(Αριθμ. απόφασης 48/2020)

24. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.
(Αριθμ. απόφασης 49/2020)

25. Yποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI».
(Αριθμ. απόφασης 50/2020)

26. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).
(Αριθμ. απόφασης 51/2020)

27. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».
(Αριθμ. απόφασης 52/2020)

28. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 53/2020)

29. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».
(Αριθμ. απόφασης 54/2020)

30. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 55/2020)

31. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 56/2020)

32. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτηρίων 2020».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτηρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 57/2020)

 

 

Πύλη, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος