22 Φεβ 2024 03:54

Αποφάσεις 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (29-12-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  16η/29-12-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης), σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 133/2021)

 

  1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τον  Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 134/2021)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 135/2021)

 

  1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 136/2021)

 

 

Πύλη, 30  Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος