06 Δεκ 2023 10:31

Από το Δήμο Πύλης ανακοινώνεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης γνωστό ως «ΤΑΡΑΦΙΑ» της Κοινότητας Πύλης

Από το Δήμο Πύλης ανακοινώνεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης γνωστό ως «ΤΑΡΑΦΙΑ» της Κοινότητας Πύλης ξεκίνησε από το Σάββατο 4 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως το τέλος Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί δίπλα από το ΚΕΠ καθώς και σε καφενεία σε διάφορα σημεία της κοινότητας.

 

 

 

Φωτάκη Ευθυμία

Γεωπόνος ΠΕ9, MSc

Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης

Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων

Τηλ.: 2434350318

fax.: 2434350312

e-mail: efthymia.fotaki@0635.syzefxis.gov.gr