07 Δεκ 2023 07:08

Από το Δήμο Πύλης ανακοινώνονται τα κάτωθι όσον αφορά την καταβολή του τέλους χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017

  1. Οι παραγωγοί που έχουν πληρώσει το τέλος για το 2016 θα πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό πληρωμής στην ΠΕ Τρικάλων-Γραφείο 305
  2. Το αποδεικτικό πληρωμής για το έτος 2017 δεν χρειάζεται να αποσταλεί στην ΠΕ Τρικάλων, αρκεί να φαίνεται στη θέση της αιτιολογίας πληρωμής ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΦΕΙΛΗΣ που αναγραφόταν στο ειδοποιητήριο
  3. Όσοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη το ειδοποιητήριο είτε του 2016 είτε του 2017, θα πρέπει να ελέγξουν την δήλωση ΟΣΔΕ και των δύο ετών για να δουν σε ποιον δήμο τους έχει δοθεί βοσκότοπος. Στην συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσουν με εκείνον το Δήμο για την παραλαβή του ειδοποιητηρίου και όχι με το Δήμο Πύλης αν δεν έχουν βοσκότοπο εδώ.
  4. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018
  5. Η μη καταβολή του τέλους είτε του 2016 είτε του 2017 επιφέρει κυρώσεις στην καταβολή επιδοτήσεων
  6. Εφόσον οι παραγωγοί έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και επικοινωνίας είτε με τον Δήμο είτε με την ΠΕ,  γιατί επιβαρύνετε τους παραγωγούς με εκκρεμότητες. Οι υπηρεσίες θα προβούν σε αντιπαραβολή στοιχείων ΠΡΙΝ την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ Ή ΛΑΘΩΝ θα επικοινωνήσουν με κάθε δυνατό τρόπο μαζί σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Από το Αυτ.Τμήμα Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης Δ.Πύλης