02 Οκτ 2023 21:42

“Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τις Κάρτες Μετακίνησης ΑμεΑ”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τις Κάρτες Μετακίνησης ΑμεΑ:
 

1.   Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (23.000 € ατομικό & 29.000 € οικογενειακό + 5.600 για κάθε επιπλέον άτομο).

  • Οι ΟΛΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ & ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥΣ λαμβάνουν Δελτίο – Κουπόνι ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.
  • Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
  • Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο , εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ μόνο.

2. Αίτηση του e-kep του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.

3.  Απόκομμα σύνταξης του ΟΓΑ 2010, ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.

4.   Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για τα ταμεία εκτός ΟΓΑ (αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, τουλάχιστον 67% και διάρκεια ισχύος της). Αν παίρνει κάποιος επίδομα από την Πρόνοια, τότε φέρνει το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (αν υπάρχει).

5. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτής (όχι απαραίτητα επικυρωμένη).

6. Για την ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ δύο πρόσφατες φωτογραφίες

* Σε περίπτωση τυφλού χρειάζονται 3 πρόσφατες φωτογραφίες

7. Αν κάποιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, τότε κάνει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία.

8. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2434350130 & 2434350170

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ