ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Νικολάου Κωτούλα, εκπροσώπου του ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – Τεχνική Κατασκευαστική Ο.Ε., η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.) Πύλης, με Προϋπολογισμό δαπάνης 74.300,00 Ευρώ.

Μέσω της συγκεκριμένης εργολαβίας θα γίνει αντικατάσταση του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου. Θα αντικατασταθεί ο παλιός αγωγός.Όλα τα υλικά θα τηρούν σύγχρονες  προδιαγραφές.

Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.

Ο Δήμαρχος Πύλης και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη λέγοντας «….Ένα ακόμα έργο παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, της ΔΕΥΑ Πύλης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Θα ελαχιστοποιήσουμε τα χρόνια προβλήματα που παρατηρούνται, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της υπερκατανάλωσης.

Θα παρέχουμε καθαρό νερό στους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων, στους επιχειρηματίες της περιοχής, στους επισκέπτες του καλοκαιριού.

Στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Έτσι πορευόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε….».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ