07 Δεκ 2023 06:38

Ανοικτές όλες οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Δευτέρα 8 Μαρτίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου θα είναι και πάλι, μετά τους σεισμούς, ανοικτές όλες οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Συγκεκριμένα θα είναι ανοιχτά:

Παιδικοί σταθμοί – Νηπιαγωγεία – Δημοτικά σχολεία & το Γυμνάσιο Πύλης.

Με δεδομένο ότι έχουν ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και δεν παρουσιάζονται προβλήματα ασφάλειας των Σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ