06 Δεκ 2023 10:10

“Αναβολή της όγδοης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κινητοποιήσεων της ΚΕΔΕ”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στην όγδοη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-7-2013, παραβρέθηκαν 22 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, λόγω των κινητοποιήσεων της ΚΕΔΕ, την αναβολή της συνεδρίασης για τις 19-7-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πύλη, 18 Ιουλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ