06 Δεκ 2023 10:46

“Ανάθεση εργασιών για τη φροντίδα των Κ.Α.Π.Η.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Πύλη 01/08/2011                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,     

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» γνωστοποιεί ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα προβεί στην ανάθεση εργασιών για τη φροντίδα της αίθουσας και του κυλικείου των Κ.Α.Π.Η. Φήκης, Στουρναραίικων και Πύλης για το διάστημα από 01/09/2011 έως και 31/05/2012 (εννέα μήνες).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά έως την 24/08/2011 ημέρα Τετάρτη στα Δημαρχεία Φήκης, Στουρναραίικων και Πύλης αντίστοιχα (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για περισσότερες πληροφορίες:

– κ. Χρυσάνθη Σκρέκα – 2431352314 (Δημαρχείο Φήκης),

– κ. Κων/νος Βουτσελάς – 2434350227 (Δημαρχείο Στουρναραίικων),

– κ. Αγορίτσα Σιαμπάνη – 2434350125 (Δημαρχείο Πύλης).

 

                                                                     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                                    Βασίλειος Μπαλάς