15 Απρ 2024 05:51

Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πύλης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (01-02-2008) στο Δημαρχείο Πύλης παρουσία των μελετητών της Χωροδυναμικής Καραθανάση & Σία Ο.Ε., υπηρεσιακών παραγόντων της Τ.Υ.Δ.Κ. κων Μπαρούτα Ηλία και Μπότα Ευάγγελο και του Π.Ε.Χ.Ω Περιφέρειας Θεσσαλίας κου Κίσσα η πρώτη φάση της αναθεώρησης τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Πύλης.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την «ανάλυση» της υπάρχουσας κατάστασης, τη «διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων» καθώς και τη «διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης».

Στη συνέχεια, αφού υπάρξει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα δοθούν οι κατευθύνσεις για την εκπόνηση του Β1 σταδίου της μελέτης που περιλαμβάνει τη «λεπτομερή επεξεργασία του Γ.Π.Σ.» με βάση την προκαταρκτική πρόταση του Α' Σταδίου και τις οδηγίες – κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος τόνισε με έμφαση ότι «το γενικό πολεοδομικό σχέδιο είναι μια σοβαρή υπόθεση και δεσμεύει την ανάπτυξη όλης της περιοχής του Δήμου Πύλης για το παρόν και το μέλλον της.

Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν πρέπει να είναι πολύ αναλυτικές με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των φυσικών προσώπων.

Στην Πόλη μας μέχρι σήμερα και γενικότερα στο Δήμο μας ουδέποτε χαράξαμε μια πολιτική του τι «γυρεύουμε» και ποια ανάπτυξη θέλουμε!

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν είναι ούτε έκθεση ιδεών του μελετητή, ούτε «νομιμοποίηση» των σκέψεων και απόψεων οποιουδήποτε κατόχου καρέκλας εξουσίας, ούτε, βεβαίως, ανταπόκριση σε οποιαδήποτε «ακούσματα» οπουδήποτε προερχόμενα!»