18 Ιούν 2024 23:53

“Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των ανακοινώσεων ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2 της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.”

<p align=”justify”>Ενημερωμένο με τους πίνακες κατάταξης

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 αναρτήθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Φήκη, έδρα της ΚΟΙ. Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των ανακοινώσεων ΣΟΧ1/2011 και ΣΟΧ2/2011.

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ1/2011

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ2/2011

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Μπλουγούρας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431-3-52320