Ανάρτηση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

 

 

Ανάρτηση του  Β1 Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης

 

 

 

Με την υπ. αρ. 61/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης και αναρτήθηκε η μελέτη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimospylis.gr) προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

Τυχόν ενστάσεις και προτάσεις για την πολεοδομική μελέτη  μπορούν να υποβληθούν στην Δ/νση  Πολεοδομίας και Περ/ντος του Δήμου Πύλης μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανάρτηση  της απόφασης.

 

Πύλη, 26-5-2017
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Στέφανος Παιδής
Αρχιτέκτων με Α΄ β.

Κατεβάστε τα αρχεία

Υπ. αρ. 61/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πύλης.pdf

Eκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ.Πύλης

Πολεοδομική Οργάνωση Β 1-1.pdf

Ρυμοτομικό Σχέδιο.pdf

Tομείς όρων δόμησης.pdf