29 Φεβ 2024 00:18

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του