«Ανάρτηση της ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 719/35502/4-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΠΥΟΡ10-ΣΗΟ) του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

Κατεβάστε το Αρχείο

 

«Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»