20 Ιούλ 2024 23:09

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει ότι, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας σχετικά με την παραλαβή και επεξεργασία των βεβαιώσεων των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού για δικαιούχους που δε συμπεριλαμβάνονταν στον Προσωρινό Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, και κατόπιν επικαιροποίησης αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), ανάρτησε στην ιστοσελίδα του,  τον Οριστικό Πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ.

Για το Δήμο Πύλης αφορά τους κατοίκους της δημοτικής τοπικής κοινότητας Φήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή αναζήτησης δικαιούχων Αριθμών Παροχής, ακολουθώντας τη διεύθυνση:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

και επιλέγοντας την κατηγορία: «Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020».