«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπογράφτηκε, σήμερα, 23 Αυγούστου 2018, μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του εκπροσώπου της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Σκαλιάπα του Βασιλείου, σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ».
Το έργο θα εκτελεστεί με βάση την αριθμ. 22/2017 τεχνική μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, Προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 Ευρώ.
Περιλαμβάνονται εργασίες αισθητικής αναβάθμισης τόσο της κεντρικής πλατείας όσο και σε διάφορες άλλες θέσεις.
Το έργο θα εκτελεστεί εντός 06 ( ΕΞΙ ) μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δηλώνει ικανοποιημένος από την εξέλιξη, θεωρεί ότι έτσι τονώνεται η επισκεψιμότητα του ορεινού όγκου του Δήμου μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ