Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ”.


13.10.2010

ανακοινωση -αρχιτεκτονικος πλατειας Δημαρχείου

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
Πρακτικά Επιτροπής
Απόφαση 209-2020 Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14.07.2020

 

Από το Πρακτικό της 9/2020 (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών) τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

Ορθή Επανάληψη : ΘΕΜΑ: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με θέμα «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

 

Κατεβάστε τα αρχεία

1. Περιληπτική Διακήρυξη

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

4. Τοπογραφικό Διάγραμμα

6. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής