21 Απρ 2024 14:57

«Ανάπλαση Δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης.»

tn_ipografi simvasis

Στα γραφεία του Δήμου Πύλης, υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση του Δημοτικού χώρου έναντι του Δημαρχείου Πύλης», μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου και των κ. Αθανασίου Καρβούνη και Ιωάννη Κουβελέτσο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 131.913,02€ με Φ.Π.Α.

Το παραπάνω έργο θα εκτελεστεί εντός προθεσμίας 12 ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή του παρόντος.

Επίσης ο ανάδοχος εντός 10 ημερών υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο Πύλης το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.