16 Απρ 2024 23:00

Ανακοίνωση του Δήμου Πύλης στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Από το Δήμο Πύλης ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4830/2021/ (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021) σχετικά με το «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (αδέσποτα και δεσποζόμενα) οι αρμόδιες υπηρεσίες στο επόμενο διάστημα θα προβαίνουν σε συνεχείς ελέγχους των ιδιοκτητών για την τήρηση των σχετικών διατάξεων. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς όπως φροντίσουν άμεσα και τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους ως προς την σήμανση, δήλωση, κτηνιατρική φροντίδα και ευζωία των ζώων τους, καθώς και την υποχρέωση δήλωσης του κατοικίδιου τους στον Δήμο. Ο σκοπός της διαδικασίας δεν είναι τιμωρητικός, αλλά με γνώμονα την προαγωγή της φιλοζωίας, της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και κατ’ επέκταση μακροπρόθεσμα τον περιορισμό του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με τους εθελοντές και τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Για το Δήμο Πύλης

Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης