13 Ιούλ 2024 03:18

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ακόλουθη διεύθυνση: sxoleia@dimospylis.gr, μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες, ξεκινώντας από την επόμενη μέρα της παρούσας ανάρτησης.

Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την υπογεγραμμένη αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf.

Συνημμένα:

  1. Η αίτηση του υποψηφίου προς συμπλήρωση (.docx)
  2. To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  3. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ