24 Ιούν 2024 02:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε  ότι:

Στην Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έχει διαβιβαστεί ο Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,4 ΜW στην θέση «ΣΙΦΥΛΑ» στην Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ανακοίνωση της ανωτέρω ΜΠΕ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ.

Επιπλέον βρίσκεται αναρτημένη  στον ιστότοπο της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr – Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις – ΜΠΕ καθώς και στο  Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2103500928

Μπορούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαβούλευση και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ