ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθ. 1/2020 Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΟΚΠΑΔ του Δήμου Πύλης με αντίτιμο.

Κατεβάστε το αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθ. 1/2020 Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΟΚΠΑΔ του Δήμου Πύλης