Ανακοίνωση από τη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης για την έκδοση αδειών απόσταξης στέμφυλων

Από τη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης, γίνεται γνωστό ότι λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 η εξυπηρέτηση του κοινού για την έκδοση αδειών απόσταξης στέμφυλων  θα πραγματοποιείται μόνο από το Δημοτικό Κατάστημα Πύλης και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης  στο τηλέφωνο 24343.50318