19 Μάι 2024 12:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. Αρ. 1/2022 Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΟΚΠΑΔ του Δήμου Πύλης με αντίτιμο.