ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Κατεβάστε τα Αρχεία

Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ