ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πύλης

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΑ Α’ ΦΑΣΗ