ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH : Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Kατεβάστε τα Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑ