19 Μάι 2024 11:33

“Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την ενοικίαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΠΥΛΗ”

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΠΥΛΗ Α.Ε.»


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην ενοικίαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΠΥΛΗ» 2 αστέρων  στην Πόρτα Παναγιά Δήμου Πύλης δυναμικότητας 63 κλινών.

Οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές – επενδυτές μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τους όρους της μίσθωσης στο Δήμο Πύλης έως 26 Αυγούστου 2013 στα τηλέφωνα 2434350100 & 2434350125 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.