19 Μάι 2024 12:08

“Ανακοίνωση – Προκήρυξη για δηλώσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2013”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Πύλης – ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ – ότι για το έτος 2013  η υποβολή της ατομικής υπεύθυνης δήλωσης για την παραχώρηση δημοτικού βοσκότοπου, θα γίνεται από

1 Φεβρουαρίου 2013 ως και 28 Φεβρουαρίου 2013.

Η υποβολή της δήλωσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ανεξάρτητα αν είχε υποβληθεί αντίστοιχη το 2012.   

Το έντυπο της δήλωσης  διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

a.   Ταυτότητα

b.    ΑΦΜ

c.     Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής και καρτέλα δικαιωμάτων

d.   Την απόδειξη πληρωμής – εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως οφειλών που αφορούν δημοτικούς βοσκότοπους μέχρι και το 2012.

e. Όσοι έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Διατήρησης Αυτόχθονων φυλών, Νέων αγροτών κ.λ.π. θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση ένταξης.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή με ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ προς τη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης στη Λυγαριά.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ…

Εκπρόθεσμες, με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από το Δήμο Πύλης