ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗς ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28-11-2017 απόφασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε όλους τους Δημότες ότι βάσει της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28-11-2017 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: 71ΘΠ465ΧΘΞ-Μ0Ι), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4155/τ.Β./28.11.2017, καθορίστηκε η Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4501/2017 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, για περισσότερες πληροφορίες, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων, τηλ. 24310-46168.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ


Κατεβάστε το Αρχείο

1720-2017-Α32-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ