25 Μάι 2024 20:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ �