ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ �

 

Κατεβάστε το αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019