20 Ιούλ 2024 22:57

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους δικαιούχους του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης 

(μέτρα 211 και 212), ότι σύμφωνα με την αριθμ 3802/124417/14-10-2013

απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

για το έτος 2013 το διάστημα παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων

στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

καθορίζεται στους 4 μήνες.

 

Από το Δήμο Πύλης

6/11/2013