24 Ιούλ 2024 09:40

“Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων 2013”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΥΛΗ   1 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων 2013 θα γίνουν αιτήσεις από 8/5/2013 έως 31/5/2013.

Δικαιούχοι είναι οι νόμιμοι κάτοικοι σε όλη την Ελλάδα (και όχι μόνο σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές) με όριο εισοδήματος για το οικ. Έτος 2012 τα εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 ΟΡΙΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (€)

 

1 άτομο : άγαμος, διαζευγμένος, χήρος

7.200

 

2 άτομα : έγγαμο ζευγάρι, ή   χήρος/διαζευγμένος με 1 ανήλικο τέκνο

10.700

 

3 άτομα : έγγαμο ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο ή χήρος/διαζευγμένος με 2 ανήλικα τέκνα

11.520

 

4 άτομα : έγγαμο ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα ή χήρος/διαζευγμένος με 3 ανήλικα τέκνα

14.400

 

   

 

Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά 2.880€.

Για άτομα άπορα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 3.600€

Αίτηση υποβάλουν οι αρχηγοί της οικογένειας στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ. Έτους 2012 (μόνο επιδεικνύεται δεν χρειάζεται φωτοαντίγραφο).

γ) Για τους αλλοδαπούς : Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Άδειας παραμονής σε ισχύ.

Οι δικαιούχοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν Αίτηση μόνο σε ΕΝΑ Φορέα.  Σε διαφορετική περίπτωση θα απορριφθούν εντελώς από όλους τους Φορείς.

   Ο Αντιδήμαρχος

Τεντολούρης Πέτρος