Ανακοίνωση για την παραλαβή εκλογικού υλικού και σάκων

Ανακοίνωση

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν οριστεί σε τμήματα Α και μικτά μπορούν από αύριο Παρασκευή 24.05.2019 στις 11.00 να παραλαμβάνουν σάκους και εκλογικό υλικό στο Λύκειο Πύλης.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν οριστεί σε τμήματα Β μπορούν να παραλαμβάνουν σάκους και εκλογικό υλικό από το κεντρικό δημαρχείο από το πρωί.