Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε το αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΑ