02 Οκτ 2023 21:55

Ανακοίνωση για την “Eπανατοποθέτηση των πωλητών Λαϊκής Αγοράς”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Πύλης προκειμένου για την επανατοποθέτηση των πωλητών Λαϊκής Αγοράς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Πύλης, που γίνεται κάθε Παρασκευή, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου, που βρίσκεται στην Πύλη στον πεζόδρομο της Ερμού (πάνω από το ΚΕΠ).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 ως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 από τις 10:00 ως τις 13:00. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Αίτηση (το έντυπο παρέχεται από την υπηρεσία και είναι διαθέσιμο και στο site του Δήμου Πύλης)
2. Φωτοτυπία της άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών εν ισχύ (σελίδα των στοιχείων του δικαιούχου και σελίδα της πιο πρόσφατης θεώρησης)
3. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε Λαϊκές Αγορές σε εβδομαδιαία βάση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής»)
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό Αναπηρίας (εάν υπάρχει)
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)

Η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη και από το site του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr
Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2434350317 και 2434350318.

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από το Δήμο Πύλης