16 Απρ 2024 14:06

Ανακοίνωση για τα Aποτελέσματα Έγκρισης ή Απόρριψης των Αιτήσεων για την επισιτιστική και υλική συνδρομή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

tsitsanis
Τρίκαλα 19/10/ 2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων για την επισιτιστική και υλική συνδρομή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων και να προβούν σε τυχόν ενστάσεις εφόσον είναι απορριπτέοι, στα παρακάτω γραφεία:

Α. Για το Δήμο Τρικκαίων:
• Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ομήρου 1 (εντός Α΄ΚΑΠΗ), τηλ. επικοινωνίας: 2431036900
• Το Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Κανούτα 11, τηλ. επικοινωνίας: 2431024044
• Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Τσιτσάνη 31 (πρώην Νομαρχία),
τηλ. επικοινωνίας :2431046124, 2431046110, 2431046112

Β. Για το Δήμο Καλαμπάκας:
τηλ. επικοινωνίας: 2432350214, 2432350211, 2432350616

Γ. Για το Πύλης:
τηλ. επικοινωνίας: 2431352120, 2431351535, 2431352315

Δ. Για το Φαρκαδόνας:
τηλ. επικοινωνίας: 2433022105, 2433033018, 2431352812 – 13

1. Να επισκέπτονται την web – εφαρμογή μέσω της οποίας έκαναν την αίτησή τους, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν με τη χρήση των κωδικών του TAXIS.

2. Να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://www.trikalacity.gr/

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο εντύπως και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα για το Ν. Τρικάλων από την Τρίτη 20/10/2015 έως και τη Δευτέρα 26/10/2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Διευθυντής

Περικλής Οικονόμου

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Δήμου Πύλης για τους κατοίκους του Δήμου Πύλης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Πύλη 19/10/ 2015

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για τα αποτελέσματα έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων για την επισιτιστική και υλική συνδρομή

Ανακοινώνεται ότι:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του προγράμματος στα παρακάτω γραφεία του Δήμου Πύλης:
Στη Δ.Ε. Πύλης (α΄ όροφος Δημαρχείου, στην Πύλη)
Στη Δ.Ε. Πιαλείων (ισόγειο Δημαρχείου, στη Φήκη)

Επίσης μπορούν να ενημερώνονται είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (ΤΕΒΑ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ) με τον αριθμό της αίτησής τους είτε μέσω της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των κωδικών του TAXIS.

Οι απορριπτέοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ένσταση μόνο εντύπως και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα για το Ν. Τρικάλων από την Τρίτη 20/10/2015 έως και τη Δευτέρα 26/10/2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2434350142, 2431351535, 2431352315

Η Προϊσταμένη

Μαρκαντά Φανή