18 Απρ 2024 16:55

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για μεταβίβαση δικαιωμάτων 2013”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2013

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης  θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων από

τις 4 Φεβρουαρίου 2013 ως και τις 2 Απριλίου 2013.

Ειδικά για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς με ημερομηνία θανάτου μετά την 1 Ιανουαρίου και ως την 15 Μαΐου 2013 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης μπορεί να ληφθεί η 15η Μαΐου 2013.

Οι κατηγορίες μεταβίβασης είναι:

– Πώληση δικαιωμάτων μαζί με γη

– Πώληση ειδικών δικαιωμάτων

– Πώληση του συνόλου της εκμετάλλευσης (γη και δικαιώματα)

– Κληρονομιά

– Ενοικίαση δικαιωμάτων μαζί με γη

– Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου δικαιωμάτων ( ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος)

– Λήξη μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη

– Ταυτόχρονες αιτήσεις μεταβίβασης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ