20 Ιούλ 2024 22:07

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου θα γίνονται δεκτές από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2013.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2.Ε1-Ε9

3.Εκκαθαριστικό Εφορίας

4.Συμβόλαια ή μισθωτήρια 20ετούς διάρκειας

5.Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

6.Αμπελουργικό Μητρώο

7.Ότι άλλο στοιχείο που μπορεί να συμπεριληφθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. 479/2008

Περισσότερες πληροφορίας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 2431351608. 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία