26 Σεπ 2023 18:17

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ένταξη στο μέτρο 2.1.4. Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο μέτρο 2.1.4 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» στις προσκλήσεις 080293/17-11-2011 και 080598/30-11-2011 ότι έχουν εκδοθεί οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ πίνακες δικαιούχων και απορριπτέων και είναι διαθέσιμοι προς ενημέρωση από την γεωπονική υπηρεσία στη Λυγαριά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2431352124.