28 Φεβ 2024 08:19

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιού οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τους υπόχρεους παραγωγούς είναι μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2431351608.

 

Από το Δήμο Πύλης