19 Μάι 2024 23:28

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για άδειες χρήσης νερού & Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας”

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Παρακαλούνται όσοι δημότες χρησιμοποιούν σημείο υδροληψίας (γεώτρηση, αρτεσιανό, μοτερ κ.λ.π.) για το οποίο δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία για έκδοση άδειας χρήσης νερού, να προσέλθουν στο Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία (στην Πύλη πάνω από το ΚΕΠ) για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση άδειας χρήσης νερού έχει πάρει παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Από το Δήμο Πύλης