ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Γεωργικά Φάρμακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Γεωργικά Φάρμακα

 

Επειδή οι δηλητηριάσεις από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών (γεωργικά φάρμακα) συνεχώς αυξάνονται, το ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει το αριθμ 2125/30340/2-3-2018 ενημερωτικό έγγραφο και παροτρύνει τους χρήστες όπως τηρούν τις σχετικές ακόλουθες οδηγίες.

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να δείτε οδηγίες στην διεύθυνση: http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75

 

 

 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία