ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από το Δασαρχείο Τρικάλων “εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το  Δασαρχείο Τρικάλων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ.165390/590/22-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι κτηνοτρόφοι που εφαρμόζουν εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση θα πρέπει ως τις 28-6-2018 να περιορίσουν εντός των σταυλικών κλπ περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους τα ζώα που εντάσσονται στην ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431063487.

 

 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία