Ανακοίνωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προκειμένου ο Δήμος Πύλης να προβεί στην υλοποίηση της αριθ. 267/2017 απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου (μείωση τελών καθαριότητος-φωτισμού) παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες-κάτοχοι:  σταβλαποθηκών, πτηνοτροφείων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης-τμήμα εσόδων (ισόγειο Δημαρχείου Πύλης) και να δηλώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των ως άνω ακινήτων. Απαραίτητο δικαιολογητικό ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της Δ.Ε.Η. – ηλεκτρικού ρεύματος των ως άνω ακινήτων.

 

Από το γραφείο εσόδων του Δήμου Πύλης