ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14189πε/Α325 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνουμε στις πληγείσες Δημοτικές Ενότητες Αιθήκων, Πιαλείων, Πινδέων & Πύλης, την με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. /14189 πε/Α325/5.2.2019 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών περί «Οριοθέτησης περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ512/τ.Β΄/20.2.2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, για περισσότερες πληροφορίες, στο Δήμο Πύλης, τηλ. 2431352107.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

 

 

Κατεβάστε τα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 31.8.2018

 

AΠΟΦΑΣΗ