Ανακοίνωση Κλήρωσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου»