24 Ιούν 2024 04:35

Αίτημα από το Δήμο Πύλης για την προτεραιότητα εκτέλεσης έργων στο Δήμο Πύλης

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μετά το χρόνο εκδήλωσης των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας «Daniel» με αποτέλεσμα να υπάρξουν καταστροφές και τεχνικές ζημιές, στις υποδομές του Δήμου Πύλης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Για τις παραπάνω καταστροφές σχετική επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, που απευθύνεται προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά των προβλημάτων που άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία.

Στην περιοχή του Δήμου Πύλης στις 6/9/2023 έγινε αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας Πύλης για την καταγραφή των καταστροφών και των τεχνικών ζημιών που έγιναν στις υποδομές, εκτός των οικισμών του Δήμου Πύλης.

Οι περιοχές του Δήμου που επλήγησαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της ανωτέρω κακοκαιρίας και στους οποίους παρέστη η Υπηρεσία μας, πραγματοποιώντας επιτόπια αυτοψία καταγραφής ζημιών και καταστροφών είναι οι δημοτικές ενότητες Πύλης, Πινδέων, Πιαλείων, Αιθήκων και Γόμφων.

Συγκεκριμένα το σύνολο των ζημιών και καταστροφών που καταγράφηκαν εκτός των οικισμών είναι οι εξής:

 • Kαταρρεύσεις χωμάτων, πρανών, ολισθητικά φαινόμενα και αποκολλήσεις εδαφών.
 • Καταστροφές φρεατίων, σωληνωτών οχετών, πτερυγοτοίχων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας κατά μήκος των οδών.
 • Καταστροφή αρδευτικών δικτύων.
 • Καταστροφές οδοστρωμάτων στο αγροτικό και δασικό δίκτυο, καθώς και ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών και των ερεισμάτων τους, από την υπερχείλιση ρεμάτων.
 • Ανατροπές τοίχων αντιστήριξης και αστοχίες έργων οδοποιίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

 •  Εργασίες αποκατάστασης των πρανών των ρεμάτων με έργα αντιστήριξης και διευθέτησης της ροής των ρεμάτων.
 • Αποκατάσταση των τεχνικών έργων (ιρλανδικών) διαβάσεων που καταστράφηκαν.
 • Κατασκευή σωληνωτών οχετών και δικτύων για την αποτροπή παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων.
 • Έργα αποστράγγισης και συγκράτησης χωμάτινων πρανών για αποτροπή της συνέχισης ολισθητικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.
 • Αποκατάσταση υποδομών οδικού δικτύου (σκυρόδεμα, ασφαλτοστρώσεις).
 • Αποκατάσταση υποδομών αρδευτικού δικτύου (τσιμενταύλακες, υδροληψίες).
 • Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό και οδικό δίκτυο.

Η τεκμηρίωση των ζημιών και καταστροφών λόγω των φαινομένων της πρωτοφανούς κακοκαιρίας, πραγματοποιείται με φωτογραφικό υλικό, που επισυνάπτεται της έκθεσης αυτοψίας και το οποίο ελήφθη κατά τη διάρκεια των επιτόπιων αυτοψιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους αποκατάστασης αυτών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.500.000€.

Από το Δήμο Πύλης