«Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων»

Κατεβάστε τα αρχεία

 

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ.signed 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5&6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

8. ΕΣΥ.signed

9. ΤΣΥ

10. ΣΑΥ

11. ΦΑΥ

12. espd-request-v2

12. espd-request-v2